Vyfarbite sa!

Počas letných prázdnin sme si pre Vás pripravili jedinečnú akciu na lakovacie práce: 1 + 1 diel ZDARMA.

Podmienky využitia akcie:

  • Pre vozidla obhliadnuté v termíne od 1.7. do 31.8.2021.
  • Kampaň sa vzťahuje na jednu poistnú udalosť na jedno vozidlo.
  • Počas opravy jednej poistnej udalosti nalakujeme 1 diel nesúvisiaci s poistnou udalosťou ZDARMA.
  • Zahŕňa: klampiarsku prácu, lakýrnickú prácu, lakýrnický materiál daného dielu.
  • Nezahŕňa: jednorázové diely, ako napr. lišty, klipy, a iné. Pre viac informácií oslovte prijímacieho technika.
  • Platí pre všetky značky.
  • Minimálna fakturovaná suma opravy vozidla musí byť 1 000,-€ bez DPH na jedného zákazníka s jednou poistnou udalosťou na jednom vozidle.
  • V prípade, že suma opravovaného dielu presiahne 200,-€ bez DPH, majiteľ vozidla uhrádza rozdiel medzi celkovou sumou opravy dielu a 200,-€ bez DPH.

Kontaktujte nás