Naše pobočky

Sme Summit Motors Bratislava a v spolupráci s naším obchodným predajcom Alteria Motor v Žiline Vám ponúkame:

Informácia o zmluvnej spolupráci: 

Spoločnosť Summit Motors Bratislava, spol.s.r.o. sídlom Tuhovská 9, 831 07 Bratislava, IČO: 35915609 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.: 34419/B, zastúpená konateľom spoločnosti – Miroslav Tikl a spoločnosť ALTERIA MOTOR spol. s r.o., Predmestská 90, Žilina 010 01, IČO: 36805394 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.: 19221/L, zastúpená konateľom – Tibor Barica sa spoločne dohodli na obchodnom zastúpení na základe riadnej Zmluvy o Obchodnom zastúpení dňa 21.11.2022 o zastúpení ako autorizovaný predajca nových vozidiel motorových vozidiel značky FORD a je teda dané, že spoločnosť ALTERIA MOTOR spol. s r.o. má potrebné know-how, ako aj znalosti potrebné na predaj motorových vozidiel značky FORD na Slovensku. Taktiež sú zmluvne dotknuté všetky práva a povinnosti predajcu ohľadom GDPR, ktoré nariaďuje zákon Slovenskej republiky.