O NÁS

Summit Motors Bratislava (SMB)

 • 5.1.2005 bola založená spoločnosť Summit Motors Bratislava
 • Najväčší predajca vozidiel značky Ford na Slovensku
 • Aktuálny počet zamestnancov: 71*
 • Prezident: Asada Hideto
 • Generálny riaditeľ: Miroslav Tikl
 • V roku 2012 prebehlo zväčšenie a rekonštrukcia priestorov spoločnosti
 • V roku 2017 otvorenie nových priestorov showroomu FordStore, prvého a zatiaľ jediného na Slovensku

* Aktuálny stav ku dňu 21.2.2020

Vízia a základne hodnoty spoločností Summit Motors Bratislava

Našim zákazníkom chceme byť spoľahlivým partnerom poskytujúcim vysoký štandard služieb originálnym spôsobom, aby sa ich úsmev stal našou vizitkou.

Vízia spoločnosti:

 • Vnímanie a reagovanie na potreby našich zákazníkov
 • Preskúmanie originálnych a inovatívnych riešení
 • Vytvorenie vysokej etickej podnikovej kultúry
 • Budovanie tímového ducha
 • Radosť z našej práce

Základné hodnoty spoločnosti:

 • Odbornosť
 • Etické konanie
 • Rýchlosť
 • Zodpovednosť
 • Tímovosť

Priestory spoločnosti Summit Motors Bratislava sa rozdeľujú na front office a back office:

Front Office:

 • Recepcia
 • Oddelenie predaja nových vozidiel
 • Oddelenie predaja jazdených vozidiel
 • Oddelenie náhradných dielov
 • Prijímací technici
 • Financovanie
 • Ford Cafe
 • Statická prezentácia nových vozidiel
 • Statická prezentácia vozidla Mustang v interiéri showroomu
 • Odovzdávacia miestnosť
 • Interaktívny príjem vozidiel
 • Pokladňa
 • Detský kútik
 • Kútik pre domácich miláčikov
 • Digi panely
 • LCD obrazovka

Back Office:

 • Mechanická dielňa so 14timi zdvihákmi (9 stĺpových zdvihákov, 3 zapustené zdviháky, 2 zdviháky na geometriu)
 • Klampiarska dielňa s 3mi zdvihákmi a 2mi rovnacími stolicami
 • Dva moderné boxy USI ITALIA
 • Dve umývacie linky
 • Prípravovňa vozidiel

Výhody dealerstva Summit Motors Bratislava :

 • NOVÁ SLUŽBA: Ako jediný dealer vozidiel Ford na Slovensku ponúkame novú službu Ford Expres Servis, ktorá šetrí nielen čas, ale aj peniaze. Kým sa o Vaše vozidlo starajú dvaja vyškolení technici, Vy si môžete posedieť vo Ford kaviarni, dať si šálku kávy, prečítať si dennú tlač, porozprávať sa s našim personálom a po krátkom čase môžete odísť na svojom vozidle. A to bez ďalších nákladov.
 • 8 zmluvných poisťovní – Allianz Slovenská poisťovňa, ČSOB Poisťovňa, a.s., Generali Poisťovňa, a.s., Kooperativa, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., UNIQA, Union poisťovňa, a.s., Wüstenrot poisťovňa, a.s.
 • Bezobhliadkový servis- pre Vaše pohodlie zabezpečíme všetky úkony súvisiace s poistnou udalosťou 
 • 5-ročná originálna továrenská záruka na všetky nové osobné vozidlá Ford
 • 5-ročný bezplatný servis pre vybrané modely
 • Náhradné diely ihneď k dispozícii – centrálny sklad nahraných dielov priamo v budove
 • Značkové financovanie cez Impuls Leasing 
 • Výkup a predaj vozidiel akejkoľvek značky
 • CRM systém- pripomenutie blížiaceho sa termínu pravidelnej servisnej prehliadky formou textovej správy
 • STK na kľúč – stačí si len dohodnúť termín a pristaviť vozidlo
 • Kryté priestory príjmu vozidla do servisu so zdvihákmi pre názorné vysvetlenie opráv
 • Ford Cafe s WIFI a dennou tlačou- káva zdarma pre zákazníkov servisu
 • Bezplatné umytie vozidla v umývacej linke po servisnom zásahu
 • Prenájom vozidla za 9,90,-€ / deň všetkým zákazníkom servisu
 • Motorcraft – prehliadka s výmenou oleja, olejového a vzduchového filtra za 99,- € (úžitkové vozidlá za 129,- €)
 • Fleet prijímací technik pre mechanické a klampiarske a lakovacie opravy

Kontakty Summit Motors Bratislava:

email: ford.ba@summit.sk

tel. č. recepcia: +421 2 33 526 255

web: fordstore.sk

Facebook: https://sk-sk.facebook.com/FordStoreBA/

Instagram: https://www.instagram.com/summitmotorsbratislava/


História Sumitomo Corporation*

História spoločnosti Sumitomo sa datuje do 17. storočia, keď Masatomo Sumitomo otvoril obchod s knihami a liekmi v Kjóte. Masatomo napísal a zanechal dokument pre nasledujúce generácie s názvom „Monjuin Shiigaki (zakladateľské pravidlá)“, v ktorom opisuje, ako by mal obchodník podnikať. Tieto pravidlá tvoria základ obchodnej filozofie spoločnosti Sumitomo, ktorý sa sústreďujú viac na integritu a spoľahlivé riadenie ako na ľahké dosiahnutie ziskov, pričom tieto pravidlá saodovzdávajú a dodržiavajú v rámci skupiny Sumitomo už 400 rokov.
Po čase podnik Sumitomo rástol a prosperoval v ťažobnom a rafinérskompriemysle medi a v ďalších príbuzných odvetviach. Osvojením zásad „Benefit pre seba a ostatných, je rovnaký“ a „Impozantný Dizajn“, ktorézdôrazňovali dôležitosť sociálneho prínosu a podnikavého ducha, sa skupina Sumitomo stala jedna z popredných japonských korporátnych skupín so záujmami v oblasti financií,poisťovníctva, ocele, nehnuteľností a iných.

Spustenie spoločnosti Sumitomo Corporation a postup obchodnej činnosti

Sumitomo Corporation bola pôvodne založená ako spoločnosť Osaka North Harbor Company Limited v decembri 1919. Spoločnosť zaoberajúca sa správou nehnuteľností, rekultiváciou pôdy v oblasti Hokko (Severný prístav v Osake) a rozvojom okolitých oblastí, spolu s ďalšími činnosťami.V roku 1944 sa spoločnosť zlúčila so spoločnosťou Sumitomo Building Co., Ltd. a bola premenovaná na Sumitomo Real Estate Building Co., Ltd. V novembri 1945 bola spoločnosť premenovaná na Nippon Engineering Co., Ltd.výrobky od hlavných japonských výrobcov, ako aj výrobky vyrábané spoločnosťami z vlastnej skupiny.Odvtedy sa spoločnosť zamerala na obchod a snažila sa rozšíriť sortiment výrobkov, s ktorými obchoduje a priemyselné segmenty, v ktorých pôsobila.V roku 1949 spoločnosť kótovala svoje akcie na verejné obchodovanie na burzách v Tokiu, Osake a Nagoji.

Sídlo Osaka North Harbor (Sumitomo Sohoten Annex, bývalé divadlo Teikokuza) [Historický archív Sumitomo]

*Zdroj: https://www.sumitomocorp.com/en/europe/about/compa...

Počiatočné obdobie - Upevnenie riadiacej nadácie (50. roky)

Najväčšou výzvou v počiatočnom období bola potreba upevniť nadáciu riadenia spoločnosti.Shunya Toji, ktorý bol v tom čase prezidentom spoločnosti Nippon Engineering a neskôr sa stal prvým prezidentom spoločnosti Sumitomo Corporation, povzbudil svojich „amatérskych“ zamestnancov, ktorí sa v obchodnom podnikaní veľmi nevyznali, a povedal im, že „nadšení amatéri prevyšujú profesionálov“.Zakaždým sa snažil o vytvorenie riadnej správy prostredníctvom prísnej kontroly úveru a iných prostriedkov.Spoločnosť tiež neustále rozširovala svoju pôsobnosť v zahraničí, keď prvýkrát v roku 1950 vyslala zamestnanca do spoločnosti Bombay (teraz Mumbai) a v roku 1952 založila americkú dcérsku spoločnosť v New Yorku. V roku 1952 sa názov spoločnosti zmenil na Sumitomo Shoji Kaisha, Ltd.,a jej akcie boli kótované na burze cenných papierov Fukuoka v roku 1955.

Reorganizácia pre rozšírenie (60. roky)

Spoločnosť si stanovila za cieľ zvýšiť predaj tak, aby sa stala treťou najväčšou obchodnou spoločnosťou pod heslom „Big Three“ a zároveň sa usilovala o zvýšenie predaja na obyvateľa.V roku 1962 boli obchodné centrá v Osake a Tokiu konsolidované a bola prijatá štruktúra výrobnej divízie na založenie deviatich produktových divízií: Železo a oceľ, Farebné kovy, Elektronika, Strojársky priemysel, Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, Chemikálie, Textil, Všeobecné výrobky, Palivá a Nehnuteľnosti. V roku 1967 sa vytvoril projektový tím na podporu rozsiahlych projektov, rozvoja zdrojov a pestovania nových priemyselných odvetví z medzisektorového, strednodobého až dlhodobého hľadiska.

Založenie manažérskej nadácie ako integrovanej obchodnej spoločnosti (70. roky)

V roku 1970 bola dokončená nová budova Sumitomo Shoji v Tokiu, v ktorej sa nachádza ústredie. Čo znamenalo vytvorenie duálnej štruktúry ústredia, jedna v Tokiu a druhá v Osake. V tom istom roku sa spoločnosť zlúčila so spoločnosťou Sogo Boeki Co., Ltd. slogan "Big Three & The Best.". V polovici 70. rokov prekročil počet zahraničných kancelárií100. V roku 1978 sa anglický názov spoločnosti zmenil zo Sumitomo Shoji Kaisha, Ltd. na Sumitomo Corporation. Potom, v roku 1979, bol zavedený systém divízie predaja na vytvorenie štyroch obchodných divízií - Iron & Steel; Stroje a Elektronika; Farebné kovy, chemikálie a palivo; a spotrebné výrobky - a podporovalo sa posilnenie každého z nich. Pri príležitosti osláv 60. výročia založenia spoločnosti sa v rámci nového sloganu „Otvorené očivšetkým“ rázne propagovali opatrenia, ako napríklad posilnenie zahraničných obchodných aktivít a pestovania v nových oblastiach.

Vízia integrovaného podnikania (80. roky)

V roku 1988 spoločnosť stanovila svoju víziu stať sa integrovaným obchodným podnikom, zameraným na podporu obchodných aktivít popri existujúcich obchodných činnostiach, s cieľom rozšíriť svoju zárobkovú základňu prostredníctvom dvoch hlavných zdrojov príjmov. Bol prijatý nový slogan „Vidieť zajtra, inovovať dnes“. Konsolidované finančné výsledky boli uverejnené vo finančnej správe za rok 1989.

Posilnenie globálneho konsolidovaného riadenia - založenie firemného poslania (90. roky)

V roku 1991 bol vypracovaný strednodobý plán riadenia „Stratégia 95“ s cieľom realizovať víziu integrovaného podnikania. V roku 1994 bol rozvoj novej štruktúry zárobkov, ktorá mala reagovať na globalizáciu, podporovaný pod heslom „Globálna myseľ, Globálny dosah“. Na základe poznatkov získaných z nezákonného obchodovania s meďou, ktoré vyšla najavo v roku 1996, bol zavedený prísny systém vnútornej kontroly, ktorý má zabrániť opakovaniu podobných činov. V roku 1998 bolo zavedené vyhlásenie o poslaní spoločnosti a ako nový ukazovateľ riadenia bol zavedený pomer výnosov upravený o riziko.

Implementácia reformného balíka - smerovanie do novej fázy rastu (2000r)

Po prijatí reformného balíka v roku 1999 sa spoločnosť zamerala na posilnenie svojej finančnej situácie prostredníctvom uprednostňovania podnikov a zlepšenia ziskovosti, ako aj na posilnenie svojej obchodnej nadácie

pridaním a zlepšením kvality hlavných aktív v rámci dvoch sérií - ročné strednodobé plány riadenia (plán zvýšenia, plán AA, plán AG, plán GG, „FOCUS '10“, „f (x)“). V roku 2001 bolo sídlo premiestnené do Chuo-ku v Tokiu. V roku 2003 boli zavedené zásady správy a riadenia spoločností Sumitomo Corporation.

Smerom k výročiu (2010)

V roku 2012 spoločnosť vyhlásila "What We Aim to Be in 2019, Our Centennial Year" a ako nový slogan prijala „Byť najlepší, byť jediný“. Vo fiškálnom roku 2014 spoločnosť zaznamenala významné straty zo zníženia hodnoty na niekoľkých veľkých projektoch, čo ju prinútilo zaznamenať celkovú stratu. V apríli 2015 sa však so strednodobým plánom riadenia „Be the Best, Be One 2017“, ktorý sa začal v apríli 2015, podarilo dosiahnuť oživenie spoločnosti prostredníctvom podpory manažérskych reforiem a stratégií rastu, ako aj zabezpečenia finančnej spoľahlivosti. V apríli 2017 bolo identifikovaných „Šesť významných problémov na dosiahnutie trvalo udržateľného rastu v spoločnosti“ s cieľom uspokojiť náš rast a riešiť sociálne otázky. V máji 2018 sme predstavili „Strednodobý plán riadenia do roku 2020“ s témou „Nepretržitá výzva pre vytváranie nových hodnôt“ a v septembri sme sa presťahovali do centrály spoločnosti Otemachi Chiyoda-ku.

O spoločnosti Sumitomo Corporation Group*

 • Počet lokalizácií
  • 66 krajín a regiónov
  • 132 lokalizácií (domáce: 22, zámorské: 110)
 • Počet zamestnaneckých skupín: 65 662
 • Počet skupín spoločností: 931
 • Vlastný kapitál * 1
  25,0 miliárd dolárov
  * 1 vlastné imanie pripísané vlastníkom materskej spoločnosti.
 • Čistý príjem * 2
  2,9 miliardy USD
  * 2 pripísané vlastníkom materskej spoločnosti. Výsledky pre FY2018
 • Ohodnotenie spoločnosti
  Sumitomo Corporation je zaradená do časopisu Fortune Global 500, ročného zoznamu, ktorý vydáva časopis Fortune USA po dobu 24 rokov, ako jedna z globálnych spoločností vedúcich svetový rozvoj.
  Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) * K 31. marcu 2019
  Sumy v amerických dolároch predstavujú preklady súm japonských jenov rýchlosťou 111 111 = 1 USD.

*1 K 31. marcu 2019
*2 S výnimkou spoločností a vylúčení
Sumy v amerických dolároch predstavujú preklady súm japonských jenov rýchlosťou 111 111 = 1 USD.

*Zdroj: https://www.sumitomocorp.com/en/europe/about

Obchodné aktivity

 • Kovové výrobky 11,2 miliardy dolárov 16,2%
 • Dopravné a stavebné systémy USD 15,8 miliárd dolárov 22,8%
 • Infraštruktúra 8,3 miliardy dolárov 12,0%
 • Médiá a digitálne médiá 7,3 miliardy dolárov 10,6%
 • Životné poistenie a nehnuteľnosti 11,2 miliardy dolárov 16,2%
 • Nerastné zdroje, energetika, chemikálie a elektronika USD 15,3 miliardy USD 22,2%

Celkový majetok US 69,1 miliárd dolárov

História Sumitomo Corporation na Slovensku

 • v roku 1993 bola založená spoločnosť Nissan Slovakia ako dcérska spoločnosť spoločnosti Nissan Czech Republic so splateným kapitálom SK100K.*1
 • v roku 1998 sa kapitál Nissanu Slovakia navýšil na SK200K.
 • v roku 2001 ocenenie za distribúciu značky Ford na Slovensku. (do roku 1993 bol slovenský trh pod kontrolou spoločnosti Ford NSC (National Sales Company) so sídlom v Prahe. V rokoch 1994 až 1998 spoločnosť Ford povolila distribúciu autorizovanému predajcovi Ford so sídlom v Rakúsku (Carimpex). A medzi rokmi 1999 a 2001 bol za slovenský trh opäť zodpovedný český Ford NSC).
 • v roku 2002 bola založená spoločnosť Summit Motors Slovakia (SMS) s kapitálom 65 000 000 SK (2,16 mil. EUR), ktorej 100% vlastníkom bol Summit Development v Belgicku.
 • v roku 2003 sa navýšil kapitál spoločnosti Summit Motors Slovakia na 180 000 000 SK (5,97 mil. EUR) a Sumitomo Corporation (SC Tokio) sa stal 100% vlastníkom.
 • v roku 2005 bola založená spoločnosť Summit Motors Bratislava (SMB) ako dcérska spoločnosť spoločnosti Summit Motors Slovakia.
 • v roku 2005 bola založená spoločnosť Summit Finance Slovakia s kapitálom 50 000 000 SK.
 • 2005 Návrat distribúcie Nissanu na NSCEE (Nissan Europe) pre český aj slovenský trh
 • 2005 SSDL (Sumitomo Deutschland) sa stáva 15% vlastníkom Summit Motors Slovakia a Summit Finance Slovakia zvýšením základného imania.
 • 2007 zánik spoločnosti Nissan Slovakia
 • 2010 SCEU London sa stáva 60% vlastníkom Summit Motors Slovakia a Summit Finance Slovakia (SC Tokyo 40%).
 • 2014 zánik spoločnosti Summit Finance Slovakia *2
 • *1 100K SK = približne 3,320EUR, alebo 1EUR = 30,126SK.

  *2 spoločnosť Summit Finance Slovakia bola po ukončení likvidácie zavretá